''Kuş motifi, Anadolu'da çok çeşitli anlamlar ifade eden motiflerden biridir. Kuş motifi bazen sevgiyi, sevinci ifade ettiği gibi bazen de haber beklentisini ve muradı ifade etmektedir. Bazı kuş motiflerinin ölen kimselerin ruhunu simgelediği ve bu sebeple de ölüm anlamında kullanıldığı da görülmüştür.''

Filtrele